«Կամավորություն. Խթանում. Հեռանկարներ.» ծրագիր


«Ակտիվ երիտասարդ քաղաքացիների նախաձեռնություն» ՀԿ-ի «Հայ կամավորների բանկ» երկարաժամկետ ծրագրի շրջանակում Երևանի քաղաքապետին կից երիտասարդության հարցերի խորհրդի աջակցությամբ 2015 թվականի սեպտեմբեր 1-ից 2016 թվականի փետրվարի 28-ն իրականացվեց «Կամավորություն. Խթանում. Հեռանկարներ.» ծրագիրը:


Ծրագրի նպատակն էր  խթանել կամավորության մշակույթի զարգացումը հատկապես հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների շրջանում, մշակել կիրառելի գործիքներ` «կամավոր- ՀԿ սեկտոր» փոխշահավետ համագործակցության համար: 

 «Կամավորություն. Խթանում. Հեռանկարներ.» ծրագիրը բաղկացած էր հետևյալ փուլերից՝

  • սոցիոլոգիական հետազոտություն (ֆոկուս խմբեր),

  • իրավական հիմնավորում.կամավորական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի անհրաժեշտության մասին

  • աշխատաժողով ՀԿ ներկայացուցիչների և կամավորների  հետ,

  • կամավորների հետ աշխատելու ուղեցույցի մշակում և տպագրում:

 «Կամավորություն. Խթանում. Հեռանկարներ.» ծրագրի առաջին փուլով իրականացնվեց սոցիոլոգիական հետազոտություն թե´ կամավորների, թե´ հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների շրջանում՝ պարզելու ոլորտի բացերը, խոչընդոտները:

Հետազոտությանը զուգահեռ «Հայ կամավորների բանկի» իրավաբան կամավորները աշխատեցին իրավական հիմնավորման վրա՝ հիմնավորելով «Կամավորական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի» նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը:

Այնուհետև իրականցվեց առանձին աշխատանքային հանդիպում, որին մասնակցեցին ակտիվ  ՀԿ-ականներ և կամավորական հարուստ փորձ ունեցող երիտասարդներ: Հանդիպման ժամանակ իրենց փորձով, հաջողված պատմություններով կիսվեցին նաև նաև օտարազգի երիտասարդները, ովքեր այդ շրջանում իրենց կամավորական գործունեության բերումով ՀՀ-ում էին:

Ծրագրի վերջին փուլով մշակվեց գրքույկ, որը յուրատեսակ ուղեցույց է՝ ՀԿ ոլորտի ներկայացուցիչների համար կամավորների հետ աշխատանքերն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար: 

2016 թվականի դեկտեմբերի 5-Ին՝ Կամավորների միջազգային օրը տեղի ունեցավ գրքույկի շնորհանդեսը:

Լուսանկարներ