«Կամավորություն. Նոր Սկիզբ»

«Կամավորություն. Նոր Սկիզբ» նախագիծը մշակվել է 2018 այն երիտասարդների համար, ովքեր երբեք չեն զբաղվել կամավորությամբ կամ դժվարանում են ընդգրկվել կամավորական աշխատանքներում, սակայն շատ մեծ ցանկություն ունեն ներգրավվել:

«VolEx. My way to success»

«Հայ կամավորների բանկ» երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ-ում կամավորության մշակույթի ձևավորման, զարգացման և տարածման նպատակով ամեն տարի կազմակերպում է  «VolEx: My way to success» միջոցառումը:

Նպատակ...