«Կամավորություն. Նոր Սկիզբ»

«Կամավորություն. Նոր Սկիզբ» նախագիծը մշակվել է 2018 այն երիտասարդների համար, ովքեր երբեք չեն զբաղվել կամավորությամբ կամ դժվարանում են ընդգրկվել կամավորական աշխատանքներում, սակայն շատ մեծ ցանկություն ունեն ներգ...

«VolEx. My way to success»

«Հայ կամավորների բանկ» երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ-ում կամավորության մշակույթի ձևավորման, զարգացման և տարածման նպատակով ամեն տարի կազմակերպում է  «VolEx: My way to success» միջոցառումը:

Նպատակ...