«Կամավորություն. Խթանում. Հեռանկարներ.» ծրագիր

«Ակտիվ երիտասարդ քաղաքացիների նախաձեռնություն» ՀԿ-ի «Հայ կամավորների բանկ» երկարաժամկետ ծրագրի շրջանակում Երևանի քաղաքապետին կից երիտասարդության հարցերի խորհրդի աջակցությամբ 2015 թվականի սեպտեմբեր 1-ից 2016 թվականի փետրվարի 28-ն իրականացվեց «Կամավորություն. Խթանում. Հեռանկարներ.» ծրագիրը:

«Հաղորդակցվենք մշակույթին» ծրագիր

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը «Հայ Կամավորների Բանկ» ԵՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ 2018 թվականի հունիսի-հոկտեմբեր ամիսներին իրականացրեց «Հաղորդակցվենք մշակույթին» երկարաժամկետ ծրագիրը:

Հունիսի 5-ին տեղի ունեցավ հանդիպում ՀՀ մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ Ժաննա Մանուկյանի և...

«Ուսուցում. Պրակտիկա. Աշխատանք.» ծրագիր

«Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն»-ի և «Հայ կամավորների բանկ» ԵՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ, Երևանի քաղաքապետին կից երիտասարդության հարցերի խորհրդի աջակցությամբ 2018 թվականին մարտ ամսին իրականացվեց  «Ուսուցում. Պրակտիկա. Աշխատանք.» ծրագիրը:

Ծագիրը նպատակ ուներ երիտաս...

«Կամավորություն. Հնարավորություն. Հասանելիություն»

«Հայ կամավորների բանկ»  երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԿրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունաջակցությամբ  հունիսի 17-ից դեկտեմբերի 10-ը իրականացնում է «Կամավորություն. Հնարավորություն....