“SkilLanguage” English speaking club

«Հայ կամավորների բանկ» ԵՀԿ-ը շարունակում է “SkilLanguage” անգլերենի խոսակցական ակումբը՝ offline տարբերակով:
...

Հետք Մեդիա Գործարանի ուսանողների ընդունելություն

Ծրագրի տեսակը-անվճար ուսուցում

Դիմելու վերջնաժամկետը- 2020 թ. հունիսի 15-ը

Լրագրությունն արագ փոփոխվող, գիտության և տեխնոլոգիայի հետ հեշտությամբ համադրվող մասնագիտություններից է։ Եթե ցանկանում ես դառնալ մրցունակ մասնագետ մեդիայի և հարակից...

«ԽԱՂԱՂՈւԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ COVID 19-ից» 4-րդ ամենամյա մրցույթ

Ծրագրիտեսակը-մրցույթ

Ովքե՞րկարողենդիմել- 15-29 տարեկանբոլորպատանիներնուերիտասարդներըինչպեսՀայաստանից, այնպեսէլաշխարհիտարբերերկրներից

Դիմելուվերջնաժամկետը- 2020 թ. մայիսի 5-ը

Սիրելի՛դպրոցականներևերիտասարդներ, «...