Առաքելություն, նպատակ


ՀԿԲ-ի առաքելությունն է խթանել կամավորական աշխատանքի մշակույթի ձևավորումն ու զարգացումը, 

ՀԿԲ-ի նպատակներն են՝

  • իրազեկել հանրությանը կամավորական աշխատանքի և կամավորության տեղական և միջազգային նորմերի ու փորձի մասին,

  • ձևավորել ճիշտ և լիարժեք պատկերացում կամավորական աշխատանքի մասին թե´   գործատուների, թե´ երիտասարդների շրջանում,

  • ստեղծել կամավորների կոորդինացման բազա թե´ երիտասարդի, թե´ գործատուի համար, հանդիսանալով  կապող օղակ նրանց միջև,

  • աջակցել երիտասարդներին ստանալ մասնագիտական  և ադմինիստրատիվ փորձ,

  • աջակցել կազմակերպություններին գտնել համապատասխան կամավոր