Հետք Մեդիա Գործարանի ուսանողների ընդունելություն

Ծրագրի տեսակը-անվճար ուսուցում

Դիմելու վերջնաժամկետը- 2020 թ. հունիսի 15-ը

Լրագրությունն արագ փոփոխվող, գիտության և տեխնոլոգիայի հետ հեշտությամբ համադրվող մասնագիտություններից է։ Եթե ցանկանում ես դառնալ մրցունակ մասնագետ մեդիայի և հարակից...

«ԽԱՂԱՂՈւԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ COVID 19-ից» 4-րդ ամենամյա մրցույթ

Ծրագրիտեսակը-մրցույթ

Ովքե՞րկարողենդիմել- 15-29 տարեկանբոլորպատանիներնուերիտասարդներըինչպեսՀայաստանից, այնպեսէլաշխարհիտարբերերկրներից

Դիմելուվերջնաժամկետը- 2020 թ. մայիսի 5-ը

Սիրելի՛դպրոցականներևերիտասարդներ, «...

«42 Երևան» ծրագրավորման անվճար դպրոց

Կազմակերպություն- Դպրոց 42

Ծրագրի տեսակը-դասընթաց

Տևողությունը- երկարաժամկետ, 1-3 տարի

Ովքե՞ր կարող են դիմել- լինել նվազագույնը 18 տարեկան, տրամաբանող, հետաքրքրասեր և պատր...