PFP երիտասարդ մասնագետների ծրագիր


Կազմակերպությունը-American Councils

Ծրագրի տեսակը- վերապատրաստման ծրագիր

Երկիրը- ԱՄՆ

Տևողությունը- 6 շաբաթ 

Ովքե՞ր կարող են դիմել- ՀՀ 25-ից 35 տարեկան քաղաքացիները և բնակիչները, ովքեր  ունենան առնվազն բակալավրի կոչում, տիրապետում են անգլերեն լեզվին,  ունենան առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ

Դիմելու վերջնաժամկետը- 2020 թվականի մարտի 31


PFP-ն հնարավորություն է ընձեռում պետական կառավարման եւ հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացում ընդգրկված խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ծանոթանալ եւ գործնական փորձ ձեռք բերել ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում: PFP մասնակիցները ԱՄՆ-ի քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ իրենց մասնագիտական հետաքրքրություններն ու գիտելիքները կկարողանան խորացնել՝ հնարավորություն ունենալով աշխատելու Միացյալ Նահանգների պետական օրենսդրական մարմիններում, քաղաքապետարաններում, ինչպես նաեւ քաղաքականության մշակման հարցերով զբաղվող ՀԿ-ներում:

PFP-ի նպատակն է մասնակիցներին հնարավորություն տալ՝

  • ավելի խորը ծանոթանալու ԱՄՆ-ի օրենսդրական եւ կառավարման գործընթացներին,
  • կարեւորելու քաղաքացիական հասարակության դերը եւ ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներին,
  • ստեղծելու գործընկերական կապեր ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի հաստատությունների միջեւ,
  • միասնական ուղիներ փնտրելու եւ գործնական լուծումներ մշակելու ընդհանուր մտահոգություններն ու խնդիրները հաղթահարելու համար:

Ծրագրի մասնակիցները ԱՄՆ-ում վեցշաբաթյա վերապատրաստում կանցնեն 2020թ.-ի հոկտեմբերից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում: PFP ծրագիրը տրամադրում է ճանապարհածախս, վիզայի վճար, առողջության ապահովագրում եւ կրթաթոշակ: Բնակարանը եւ սնունդը տրամադրում են նախապես ընտրված հյուրընկալող ընտանիքները:

Ծրագրին մասնակցելու համար դիմորդները պետք է՝

  • լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ բնակիչ (այն դիմորդներն, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի են, սակայն բնակվում են երկրից դուրս մրցույթին դիմել չեն կարող)
  • ծնվել են 1984թ․ հոկտեմբերի 13-ից մինչեւ 1995թ․-ի հոկտեմբերի 13-ն ընկած ժամանակահատվածում,
  • ունենան առնվազն բակալավրի կամ ավելի բարձր աստիճան,
  • ունենան առնվազն երկու տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ եւ մտադիր լինեն աշխատանքը շարունակել իրենց երկրի պետական եւ հասարակական սեկտորում,
  • ցուցաբերեն առաջնորդելու եւ համագործակցելու հմտություններ,
  • տիրապետեն անգլերենին: PFP մրցույթի առաջին փուլն անցնելու դեպքում մասնակիցների համար կանցկացվի TOEFL թեստ, եթե դիմորդը նախկինում չի հանձնել եւ չի կարող ներկայացնել TOEFL-ի (paper based) 500 միավորից բարձր կամ IBT TOEFL-ի 60 միավորից բարձր թեստի կամ դրանց համարժեք անգլերենի այլ թեստերի (օրինակ IELTS թեստի 6 միավորին) արդյունքները:

PFP ծրագրի մասնակիցներն ընտրվում են մրցութային կարգով:

Մանրամասները՝ https://americancouncils.am/am/category/front/