Humor and Games for Social Good


Սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին Digital Communication Network-ի նախաձեռնությամբ Երևանում անցկացվեց “Humor and Games for Social Good” միջոցառումը, որին մասնակցությամբ հանդես եկան մոտ 30 երկրներից 48 թվային հաղորդակցության մասնագետ: Միջոցառման աշխատանքային թիմում ընդգրկված էին նաև «Հայ կամավորների բանկ» ԵՀԿ-ի կամավորները, ովքեր թիմին օգնեցին տարբեր կազմակերպչական աշխատանքներում:


Լուսանկարներ