«Հայ կամավորների բանկ»-ը գործունեությունը սկսել է 2013 թվականին, 2016 թվականին գրանցվել է որպես երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն:

ՀԿԲ-ի առաքելությունն է խթանել կամավորական աշխատանքի մշակույթի ձևավորումն ու զարգացումը:

«ՀԿԲ»-ն ունի գործունեության 3 ուղղություն՝
-Կամավոր-կազմակերպություն կապ (կամավորների տրամադրում)
-Միջոցառումների կազմակերպում
-Մասնագիտական պրակտիկա